Local2Local

De huidige voedselketen en de voordelen van de verkorte keten

Local2local Krommerijnstreek ( ‘L2L’ of ‘de coöperatie’) is een initiatief gericht op de voedselmarkt in de regio Utrecht. De coöperatie richt zich op het verkorten van de voedselketen in de regio Utrecht en omstreken.

Er liggen diverse oorzaken ten grondslag aan de ontstane kloof tussen agricultuur en de smaakcultuur in de Nederlandse voedselmarkt. Voedselherkomst en -veiligheid zijn zeer actuele onderwerpen en voor velen tastbare begrippen geworden, en de zoektocht naar authenticiteit en de behoefte aan tastbaarheid zijn enkele motivaties van de tegenreactie. Er ontstaan steeds meer initiatieven die de relatie tussen Boer en Burger weer trachten te versterken.

L2L onderscheidt zich van het huidige aanbod door een afgestemd, betaalbaar assortiment van vers en lokaal geproduceerd voedsel dat volledig aansluit bij de levenstijl van de consument. Producten die het hele jaar beschikbaar zijn, voorzien van een sociaal gedragen marketingstrategie. L2L is de aangewezen partij voor afnemers omdat het zich onderscheidt door sociaal ondernemerschap, de koppeling van best practices, het verbinden van netwerken en een robuust producentennetwerk.

De kracht van de coöperatie ligt in haar waarden, overtuiging, de relatie met de omgeving en persoonlijkheid. De huidige voedselcultuur is eindig en L2L herdefinieert de keten vanuit een oorspronkelijk perspectief. L2L herstelt de traditionele verbinding tussen producent en consument.

De volgende waarden streven wij na:

Maatschappij
Door dit initiatief neemt de druk op ons ecologisch systeem af. De nabijheid van productie en consumptie voorkomen onnodig transport. Er ontstaat betrokkenheid van de burger bij het landschap en de herkomst van producten. De burger komt weer in contact met de boer en zijn leefomgeving. De focus komt te liggen op welzijn, aandacht voor elkaar en voor de leefomgeving, en consumenten zullen hier passief/actief een bijdrage aan leveren.  

Consumenten
Er wordt voorzien in de behoefte van burgers naar smaakvol, gezond, betaalbaar, gemakkelijk en verantwoord eten. Daarnaast draagt dit initiatief bij aan het groeiende bewustzijn van de consument, met betrekking tot een duurzaam leefpatroon en bijdrage aan een betere wereld.

Investeerders
Door de inzet van een coöperatie wordt schaalvoordeel gerealiseerd en hiermee een duurzame organisatie gegarandeerd. De coöperatie opereert zelfstandig en ieder lid draagt bij aan de strategie van de organisatie. Alle stakeholders zijn vertegenwoordigd in de coöperatie. De consumentenorganisaties kunnen wellicht op termijn onderdeel worden van de coöperatie als certificaathouder of ze kunnen zelf een coöperatie starten via het L2L format.

Medewerkers
De coöperatie bestaat uit partijen met specialistische kennis op de gebieden business development, logistiek & distributie, marketing, finance, Legal, inkoop en procesoptimalisatie. Hiermee is een professionele aanpak gezekerd. Naar verwachting biedt L2L over drie jaar een substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio.

Producenten
Door de verkorte keten krijgen boeren een eerlijk deel van de opbrengsten; een fair share. De inzet van nieuwe technieken op het gebied van marketing en ICT stelt de aangesloten leden in staat een professionaliseringsslag te maken. De marktpositie van de Nederlandse boer wordt verstevigd en uitgebreid.

Vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier.

© 2019 Local2Local · Over ons · Klantenservice · Algemene Voorwaarden · Privacy Statement Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW